PRESS

YC INTERRIOR IS A LUXURY DESIGN COMPANY BASED IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM.
WE CREATE TAILORED ENVIRONMENTS, CRAFTED WITH PRECISION, CARE
AND METICULOUS ATTENTION TO DETAILS.

Cảm ơn Cao Đông - CDC home center design tại Takashimaya Sài Gòn center nhé !
YC team rất hân hạnh đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm các thương hiệu đẳng cấp và uy tín từ Italy !
YC luôn hy vọng sẽ tạo nên những chuỗi không gian đẳng cấp cùng với CDC home center design !

 

TOP

PENTHOUSE | C2.2506 HAGL RIVER VIEW
37 NGUYEN VAN HUONG ST., THAO DIEN WARD, DISTRICT 2, HCMC, VIETNAM
TEL: +8428 2220 6066 | EMAIL: INFO@YC.COM.VN

FIND US ON SOCIAL MEDIA